ENFLASYON NEDİR? DEFLASYON NEDİR?

               Enflasyon nedir? Sorusu birçok iktisat dersine konu olmuştur. Çünkü enflasyon uzun yıllar ülkemizde adeta bir canavar gibi görüldü. Ancak hala “enflasyon nedir? Ne değildir” i birçok kişi bilmez. Ülkemizde fiyatların artması her durumda enflasyon olarak bilindi. Dolayısıyla kimse işin gerçeğini vakıf olamadı. Fakat gelinen noktada medya ve internetin etkisi ile birçok kişi enflasyonun gerçek anlamına vakıf olabildi. “Enflasyon nedir?” ı cevaplamak gerekirse bugünkü para ile alabileceğimiz herhangi bir malı yarın aynı paraya alamayışımızdır.

               Cebimizdeki para durduk yerde azalır mı? Eğer azalır diyorsak o zaman “Enflasyon nedir?” sorusunu cevaplamış oluruz. Yani paramızın Enflasyon Nedirdurduk yerde değer kaybetmesidir. Aslında enflasyon arz-talep dengesizliğinin bir sonucudur. Yüksek talep, düşük arzdan dolayı fiyatların yükselmesi sonucu aynı parayla daha sonraları aynı miktarda malın alınamamasıdır. Arzın düşük olması enflasyonu tetiklerken, karaborsacıların vücut bulmasına ön ayak olması ve stokların daha da arttırılmasını beraberinde getirirken, ülkenin ithalata bağımlı hale gelmesine de sebep olmaktadır. Toplum ürettiğinden daha fazlasını tükettiği için oluşan boşluk ancak ithalat yapılarak giderilmeye çalışılır. Bunun sonucunda da ülke parası yabancı devletlerin parasına karşı değer kaybederek ülkedeki döviz açığının artmasına ve yerli üretimlerin rekabet şansının azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla üretici toplum veya kendi kendine yeten toplum olmaktan çıkıp tüketici toplum durumuna düşüp, dışarıya olan bağımlılıkta artış gösterir.  Enflasyonun artması üretilen malın daha pahalı üretilmesine sebep olduğundan, mümkün olduğunca arz talep dengesinin oluşturulması ya da talepten fazla arzın ihracata yöneltilmesi gerekmektedir. Böylece toplumun üretici olması sağlanırken, fazla arzdan dolayı iç piyasada oluşacak rekabetten dolayı da daha ucuza alımların önü açılmış olup, enflasyon artışının olması da engellenmiş olur. İç piyasa şartların iyi olması beraberinde ihracata da hız vereceğinden ülkenin dışa bağımlılığı azalmış olup, paranın değer kaybedilmesinin önüne geçilmiş olur.

               Piyasanın değişik araçları ve tanımlamaları mevcuttur. En basiti herkesin zaman zaman duyduğu deflasyon nedir? İşin kolayına kaçarsak yukarıda sayılanların tersine diyebiliriz.  Ancak gerçek anlamı enflasyon oranındaki düşüşe denir. Şöyle ki, enflasyon düşerken aslında deflasyon olmaktadır. Yani bugünkü parayla yarın daha fazla mal alabilirsiniz demektir. Yani cebinizde bulunan paranın her geçen gün daha değerli hale gelmesidir. Dikkat edilirse piyasada deflasyon kelimesi fazla kullanılmamaktadır. Çünkü deflasyon piyasalar için faydalı değildir. Zira iç piyasa için üretilen malın tüketimi azalmakta, ihracat için üretilen malın değeri düşmektedir. Böylece tüketici daha ucuza alabilmek için ihtiyaçlarını erteleyebilir, üreticinin mali darboğaza girmesini sağlayarak sonunda üretimi durduracak hale getirebilir. O yüzden de deflasyonun olması çok fazla tercih edilmemektedir. Ülke parasının aşırı değerlenmesine sebep olarak ihracat için üretilen malın girdi fiyatları artırmakta ve maliyetini yükseltmektedir. Tüm bunlar piyasada durgunluğun oluşmasına neden olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Parite Nedir , Parite Ticareti Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.